GMI bodemmanagement is uw expert op het gebied van bodemsaneringen en civieltechnische werkzaamheden.

 

Van varkenshouderij naar woonwijk
Een spoedsanering met zwaar verontreinigde grond in een stadspark.
Civieltechnisch werkzaamheden voor het realiseren van een woonhuis.

Diensten

Contactgegevens